ጽቡቕን እኩይን

ብሉጽ ናይ ኮሚክ መጽሓፍ ቅዱስ

እዛ ዛንታ ኣብ ሓንቲ ጥንታዊት መጽሓፍ እያ ተዘንትያ፣ እዛ መጽሓፍ ድማ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ኢያ ተጻሒፋ። ኩሉ’ቲ ስዒበ ዝነግረኩም ሓቂ እዩ። ገሊኡ’ውን ሃቂ ምዃኑ ከገርመኩም’ዩ።

እዚ ዛንታ ናይ ኣምላኽን ናይ ደቂ ሰባትን እዩ።

ሕጂ ኣንብቡ!
English Good and Evil

ምዕራፍ 1

መጀመርታ

English Good and Evil

ምዕራፍ 2

ኣብርሃም

Chapter 3

ምዕራፍ 3

ሙሴ

Chapter 4 G&E Comic book

ምዕራፍ 4

ዘጸኣት

Chapter 5

ምዕራፍ 5

መንግስቲ ኣምላኽ

Good and Evil Chapter 6

ምዕራፍ 6

ኤልያስ

Good and Evil Chapter 7

ምዕራፍ 7

ትንቢታት ክርስቶስ

Good and evil Chapter 8

ምዕራፍ 8

ሓድሽ ኪዳን

Chapter 9 of good and evil

ምዕራፍ 9

ናይ መጀመርታ ኣገልግሎት

Good and evil comic bible

ምዕራፍ 10

ተኣምራትን ምሳሌታትን

Good and Evil comic book

ምዕራፍ 11

ፋስጋን መከራን ክርስቶስ

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

ምዕራፍ 12

ትንሳኤን ቀዳሞት ቤተ-ክርስትያንን

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

ምዕራፍ 13

ንዅላ ዓለም

ብዛዕባ የሱስ ብነጻ እትቐርብ ናይ ኢንተርነት ፊልም ርኣዩ።