ไบเบิลฉบับการ์ตูนเกี่ยวกับความดีและความชั่ว

การบวงสรวง. สงคราม. สิ่งยั่วยวนใจ. การทรยศ. ความหวัง. การไถ่บาป.

พระเจ้าเลือกที่จะแนะนำพระองค์เองต่อมวลมนุษย์ โดยมิได้ผ่านทางหลักการ แนวความคิด หรือ หลักคำสอน แต่ผ่านทางเรื่องราวของคำพยากรณ์ สงคราม ความเมตตา การพิพากษา ปาฏิหาริย์ ความตาย ชีวิต และการให้อภัย

หนังสืออัศจรรย์เล่มนี้จะพาคุณผ่านเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์ไบเบิลตามลำดับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อีกครั้งในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนที่มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย

อ่านตอนนี้!
คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 1.

จุดเริ่มต้น อดัมและอีฟ

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 2.

เรื่องราวของอับราฮัมและอิสอัค

หน้าปกหนังสือการ์ตูนความดีและความชั่ว

บทที่ 3.

โมเสสและคนอิสราเอล

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 4.

อพยพจากอียิปต์และพระบัญญัติ 10 ข้อ

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 5.

ราชอาณาจักร์

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 6.

กระทรวงเอลียาห์

หน้าปกหนังสือการ์ตูนความดีและความชั่ว

บทที่ 7.

คำทำนายของพระคริสต์

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 8.

พันธสัญญาใหม่ จอห์น แบ็พทิสต์ พระเยซูคริสต์

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 9.

กระทรวงต้น ปาฏิหาริย์ของพระเยซู

หน้าปกหนังสือการ์ตูนความดีและความชั่ว

บทที่ 10.

คำสอนและคำอุปมาของพระเยซู

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 11.

การตรึงกางเขนของพระเยซู

หน้าปกหนังสือการ์ตูนความดีและความชั่ว

บทที่ 12.

อัครสาวกและคริสตจักรในช่วงต้น

คัมภีร์ไบเบิลการ์ตูนฉบับภาษาไทย

บทที่ 13.

ในทุกโลก การเผยแผ่ศาสนา

ดูหนังเกี่ยวกับพระเยซูออนไลน์ฟรี