Mabuti at Masama na Bibliyang komiks

Sakripisyo. Digmaan. Tukso. Pagkakanulo. Pag-asa. Kaligtasan.

Pinili ng Panginoon na ipakilala ang kanyang sarili sa sanlibutan, hindi sa pamamagitan ng mga prinsipyo, konsepto, o doktrina; kundi sa mga kwento ng propesiya, digmaan, habag, paghuhukom, milagro, kamatayan, buhay, at kapatawaran.

Isinalaysay ayon sa pagkakasunod-sunod mula Aklat ng Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag. Magugustuhan itong likhang sining na klasiko na may mataas na kalidad ng mga taong pamilyar sa anyong librong komiks na Marvel.

Basahin na ngayon!
English Good and Evil

Kabanata 1

Ang Panimula. Si Adan at si Eba.

English Good and Evil

Kabanata 2

Ang kasaysayan ni Abrahan at Isaac.

Chapter 3

Kabanata 3

Si Moses at ang mga anak ng Israel.

Chapter 4 G&E Comic book

Kabanata 4

Exudo mula Egipto at ang Sampung Kautusan.

Chapter 5

Kabanata 5

Ang Kaharian.

Good and Evil Chapter 6

Kabanata 6

Ang Ministeryo ni Elijah.

Good and Evil Chapter 7

Kabanata 7

Ang mga Propesiya ni Hesus.

Good and evil Chapter 8

Kabanata 8

Ang Bagong Tipan. Juan Bautista. Hesu Kristo.

Chapter 9 of good and evil

Kabanata 9

Unang Ministeryo. Ang mga Milagro ni Hesus.

Good and evil comic bible

Kabanata 10

Ang mga Aral at Parabula ni Hesus.

Good and Evil comic book

Kabanata 11

Ang Pagkakapako ni Hesus sa Krus.

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

Kabanata 12

Ang mga Apostol at ang sinaunang simbahan.

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

Kabanata 13

Para sa sanlibutan. Kaligtasan.

Manood ng libreng pelikula online tungkol kay Hesus.