Жакшылык жана Амалкөй

Жакшылык жана Амалкөй

Бул окуя байыркы китепте айтылат, ага миңдеген жылдар болду.

Бул Кудайдын адамзаттын үстүнөн жүргүзгөн иштери жөнүндөгү окуя.

Азыр оку!
English Good and Evil

1-Бөлүм

Башталыш

English Good and Evil

2-Бөлүм

Ыбрайым

Chapter 3

3-Бөлүм

Муса

Chapter 4 G&E Comic book

4-Бөлүм

Чыгуу

Chapter 5

5-Бөлүм

падышачылык

Good and Evil Chapter 6

6-Бөлүм

Илияс

Good and Evil Chapter 7

7-Бөлүм

Машайак жөнүндө пайгамбарчылыктар

Good and evil Chapter 8

8-Бөлүм

Жаңы осуят

Chapter 9 of good and evil

9-Бөлүм

Алгачкы кызмат

Good and evil comic bible

10-Бөлүм

Кереметтер жана Аңгемелер

Good and Evil comic book

11-Бөлүм

Пасах жана Машайактын Азап Чегүүсү

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

12-Бөлүм

Кайра тирилүү жана эң алгачкы жыйын

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

13-Бөлүм

Бүт дүйнө-жүзү үчүн

Ыйса жөнүндө аĸысыз онлайн тасманы ĸөрүңүз.