NAGARTA DA MUGUNTA

KAYATACEN LITTAFI MAI ZUBIN RUBUTU DA ZANE NA AYUKAN LITTAFI MAI TSARKI.

WANNAN LABARI AN LABARTA SHI A LITTAFI MAI SHEKARU DUBAI DA AKA WALLAFA.

WANNAN SHI NE LABARIN AIKIN ALLAH MADAUKAKI GA YAN ADAM.

Karanta yanzu!
hausa Good and Evil

BABI NA 1

A FARKON FARI

hausa Good and Evil

BABI NA 2

IBRAHIM

Chapter 3

BABI NA 3

MUSA

Chapter 4 G&E Comic book

BABI NA 4

FITOWA

Chapter 5

BABI NA 5

MULKIN

Good and Evil Chapter 6

BABI NA 6

ILIYA

Good and Evil Chapter 7

BABI NA 7

ANNABCE-ANNABCEN ALMASHU KRISTI

Good and evil Chapter 8

BABI NA 8

SABON ALKAWARI

Chapter 9 of good and evil

BABI NA 9

HIDIMAR BISHARA TA FARKO

Good and evil comic bible

BABI NA 10

MU’AJIZAI DA MISALAI

Good and Evil comic book

BABI NA 11

IDIN KETAREWAR UBANGIJI DA AZABA

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

BABI NA 12

TASHINSA DAGA MUTUWA DA IKILISIYA TA FARKON-FARKO

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

BABI NA 13

(ZUWA) GA DUKAN DUNIYA

Kalli fim ɗin kan layi kyauta game da Yesu.