Dobro a zlo - komiksová Bible

Oběť, válka, pokušení, zrada, naděje, vykoupení

Bůh se představuje lidem prostřednictvím příběhů plných proroctví, válek, milosrdenství, soudů, zázraků, smrti, života a odpuštění.

Kniha vás chronologicky provede křesťanskou Biblí a její ilustrace vám lépe umožní pochopit klíčové myšlenky biblických příběhů.

Číst hned!
czech Good and Evil

Kapitola 1

Stvoření světa. Adam a Eva.

czech Good and Evil

Kapitola 2

Abraham a Izák.

Chapter 3

Kapitola 3

Mojžíš a děti Izraele.

Chapter 4 G&E Comic book

Kapitola 4

Exodus a Desatero Božích přikázání.

Chapter 5

Kapitola 5

Království.

Good and Evil Chapter 6

Kapitola 6

Činnost proroka Elijáše.

Good and Evil Chapter 7

Kapitola 7

Proroctví Krista.

Good and evil Chapter 8

Kapitola 8

Nový zákon. Jan Křtitel. Ježíš Kristus.

Chapter 9 of good and evil

Kapitola 9

Počátek Ježíšovy činnosti. Ježíšovy zázraky.

Good and evil comic bible

Kapitola 10

Ježíšovo učení a podobenství.

Good and Evil comic book

Kapitola 11

Kristovo ukřižování.

Chapter 12 Illustrated Bible storybook

Kapitola 12

Apoštolové a počátky křesťanství.

Chapter 13 Illustrated Bible storybook

Kapitola 13

Do celého světa. Šíření evangelia.

Sledujte zdarma online film o Ježíšovi.